1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Tổ Nhạc - Mỹ thuật - Thể dục


Nhạc - MT - TD
STT ẢNH HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ
CHUYÊN MÔN
BỘ MÔN
GIẢNG DẠY
GHI CHÚ
1.

Lê Tô Thanh Hà
(15/06/1982)
Đại học TDTT Thể dục Tổ trưởng
2.
Thầy
Phương Thế Quân
(04/05/1984)
Đại học TDTT Thể dục
3.
Thầy
Nguyễn Hoàng Vũ
(11/02/1982)
Đại học TDTT Thể dục
4.

Trần Thị Mỹ Nga
(20/09/1982)
Đại học TDTT Thể dục
5.
Thầy
Đỗ Minh Khangh
(04/06/1971)
Cao đẳng Sư Phạm Nhạc
6.
Thầy
Nguyễn Trung Hiếu
(05/09/1981)
Đại học Sư Phạm Nhạc
7.

Trần Nguyễn Trà My
(18/6/1981)
Đại học Sư Phạm Mỹ Thuật
8.

Nguyễn Thị Thu Phương
(04/07/1978)
Cao đẳng Sư Phạm Mỹ Thuật

Kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tin cần biết.

Tìm kiếm

Chủ đề năm học 2017 - 2018

Tin tức

Liên kết Website.

Thành viên

Hiện có 99 khách Trực tuyến
Tắt [X]
Logo than thien 500x500 2