1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>


KĐCLGD
Stt Nội dung văn bản Xem Tải về
1
Báo cáo kết quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2009 - 2014.
Preview download
2
Báo cáo phụ lục 2a.
Preview download
3
Báo cáo phụ lục 2c.
Preview download
4
Phụ lục (danh mục mã minh chứng).
Preview download
5
Kết quả tự đánh giá KĐCLGD năm 2016.
Preview download

Kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tin cần biết.

Tìm kiếm

Chủ đề năm học 2017 - 2018

Tin tức

Liên kết Website.

Thành viên

Hiện có 95 khách Trực tuyến
Tắt [X]
Logo than thien 500x500 2