1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018


Chi bộ
Số văn bản Nội dung văn bản Ngày ban hành Xem Tải về
119-KH/ĐU
Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 - Chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” .
09.02.2018 Preview download
MẪU M1
Kế hoạch hành động và bản cam kết Về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đăng ký thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cam kết thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018.
09.02.2018 Preview download
MẪU M2
Kế hoạch cá nhân và bản cam kết Về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018.
09.02.2018 Preview download

Kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tin cần biết.

Tìm kiếm

Chủ đề năm học 2017 - 2018

Tin tức

Liên kết Website.

Thành viên

Hiện có 120 khách Trực tuyến
Tắt [X]
Logo than thien 500x500 2