1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Một số điều luật thi đua, khen thưởng.


Using Tables
Số văn bản Nội dung văn bản Ngày ban hành Xem Tải về
514/GDĐT
Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017.
06.9.2016 Preview download
620/GDĐT
Phòng GD&ĐT Q2 Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2015 - 2016.
22.9.2015 Preview download
- Mẫu tờ trình đăng ký thi đua năm học 2015 - 2016.
Preview
- Mẫu P2 - 1516: đăng ký các danh hiệu thi đua năm học 2015 - 2016.
Preview
- Mẫu sổ theo dõi thi đua của tập thể và cá nhân.
Preview
- Tóm tắt thi đua (Theo QĐ 48/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND Tp.HCM).
Preview
- Lịch hoạt động thi đua năm học 2015 - 2016.
Preview
- Bảng điểm thi đua khối THCS năm học 2015 - 2016.
Preview
- Bảng điểm cá nhân (Cán bộ quản lý).
Preview
- Bảng điểm cá nhân (Giáo viên).
Preview
- Bảng điểm cá nhân (Công nhân viên).
Preview
- Mẫu DS cá nhân đăng ký thi đua với Tổ trưởng.
Preview
47/2005/QH11
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
Từ 05/5 đến
14/6/2005
Preview download
15/2003/QH11
Luật về thi đua, khen thưởng của Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 15/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.
26.11.2003 Preview download
07/2014/TT-BNV
Hướng dẫn thi hành một số điều luật của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15.4.2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của chính phủ và nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013.
29.08.2014 Preview download
65/2014/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng năm 2013.
01.7.2014 Preview download
39/2012/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
27.4.2012 Preview download

Kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tin cần biết.

Tìm kiếm

Chủ đề năm học 2017 - 2018

Tin tức

Liên kết Website.

Thành viên

Hiện có 112 khách Trực tuyến
Tắt [X]
Logo than thien 500x500 2