1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Nội quy dành cho CB - GV - CNV

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN 2
TRƯỜNG THCS AN PHÚ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
logo An Phu bai viet

NỘI QUY CƠ QUAN
Trường THCS An Phú quận 2 thông báo
việc thực hiện nội quy nhà trường như sau:

 
Điều 1: Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.
- Đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ và 03 công khai trong mọi hoạt động nhà trường.
Điều 2: CB-GV-CNV đảm bảo ngày giờ công, thực hiện đúng thời gian làm việc:
  • Sáng: 7h10 – 10h55 ( Riêng giám thị có mặt từ 6h45 – 11h30)
  • Chiều: 13h10 – 16h05 (Riêng giám thị có mặt từ 12h30 – 17h15)
Điều 3: Tác phong, trang phục giản dị lịch sự đúng quy định:
  • Nữ mặc áo dài.
  • Nam áo sơ mi bỏ trong quần. ( ngày lễ hội đeo caravatte)
Điều 4: Thực hiện nếp sống lành mạnh, trung thực, đoàn kết, thân ái, tôn trọng với đồng nghiệp, công bằng trong đối xử với học sinh. Tuyệt đối không có hành vi xúc phạm nhân cách học sinh dưới mọi hình thức.
Điều 5: Toàn thể CB-GV-CNV thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, chủ động sáng tạo, phối hợp trong công tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Điều 6: Chấp hành nghiêm túc sự điều động phân công nhiệm vụ của nhà trường, không được gây bè phái, mất đoàn kết, cục bộ hoặc tự ý bỏ việc.
Điều 7: Chấp hành tốt kỷ luật và có trách nhiệm trong công tác, giữ gìn và bảo vệ uy tín của trường và của công.
Điều 8 : Luôn có thái độ tế nhị, ôn hòa khi tiếp xúc với PHHS và đồng nghiệp. Không gây khó khăn và phiền hà cho cơ quan, đồng nghiệp trong giải quyết công việc.
Điều 9: Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với PHHS, với nhân dân. Tham gia đầy đủ các sinh hoạt do nhà trường và các đoàn thể, địa phương tổ chức.
Điều 10: Tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên có trách nhiệm chấp hành tốt nội quy cơ quan.
 
TM.BCH/CĐCS
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Thị Thanh Hiền
TM.BCH/CHI ĐOÀN
BÍ THƯ
(đã ký)
Lê Thị Thùy Thương
HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)
Trần Đức Vinh

Kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tin cần biết.

Tìm kiếm

Chủ đề năm học 2017 - 2018

Tin tức

Liên kết Website.

Thành viên

Hiện có 82 khách Trực tuyến
Tắt [X]
Logo than thien 500x500 2