1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Văn bản Bộ Giáo Dục & Đào Tạo


Bộ giáo dục
Số văn bản Nội dung văn bản Ngày ban hành Xem Tải về
4660/BGDĐT-CTHSSV
Thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên.
10.9.2015 Preview download
2797/QĐ-BGDĐT
Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
03.8.2015 Preview download
58/2011/TT-BGDĐT
Thông tư ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.
12.12.2011 Preview download
3119/BGDĐT-GDCN
Hướng dẫn phối hợp để thực hiện giáo dục hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông.
17.6.2014 Preview download
21/2014/TT-BGDĐT
Quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
07.7.2014 Preview download

Kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tin cần biết.

Tìm kiếm

Chủ đề năm học 2017 - 2018

Tin tức

Liên kết Website.

Thành viên

Hiện có 108 khách Trực tuyến
Tắt [X]
Logo than thien 500x500 2