1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Lịch chấm thi và làm điểm các môn HK2


Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên 3 năm 2017

Tài liệu BDTX
Số TT Tên Module Xem Tải về
1.
Mẫu bài thu hoạch nội dung BDTX 3 .
Preview download
2.
Module 4: Phương pháp và kỹ thuật thu nhập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục THCS.
Preview download
3.
Module 7: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS.
Preview download
4.
Module 8: Phương pháp và kỹ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS .
Preview download
5.
Module 9: Hướng dẫn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp giáo viên
MN13 - THCS 9 - THPT 9 - GDTX10 .
Preview download
6.
Module 21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học.
Preview download
7.
Module 22: Sử dụng một số phần mềm dạy học.
Preview download
8.
Module 24: Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học.
Preview download
9.
Module 33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm.
Preview download

Password: 123456
Trang 1 / 2

Kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tin cần biết.

Tìm kiếm

Chủ đề năm học 2017 - 2018

Tin tức

Liên kết Website.

Thành viên

Hiện có 63 khách Trực tuyến
Tắt [X]
Logo than thien 500x500 2