1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022

InEmail

DH Cong Doan 1   
 Thực hiện kế hoạch số 06/KH-LĐLĐ quận 2 ngày 20/3/2017 của Liên đoàn lao động quận 2 về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở. Chiều thứ 6 ngày 25/8/2017 Trường THCS An Phú tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 với phương châm: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.
     Đại hội thảo luận, thông qua các báo cáo của Ban chấp hành và quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022, bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới.
      Đại hội công đoàn cơ sở thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi, sôi nổi của đoàn viên và tổ chức công đoàn; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc chất lượng, hiệu quả”, gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên - CNV “Vững về chính trị; giỏi về nghiệp vụ; tinh thông về pháp luật; công tâm và bản lĩnh; đề cao kỷ cương và trách nhiệm” và phong trào thi đua yêu nước do ngành phát động; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Công đoàn và cơ quan.
      BCH Công đoàn có trách nhiệm đề xuất, kiến nghị với Đảng, Chính quyền, Công đoàn cấp trên về những vấn đề có liên quan đến việc nâng cao hiệu quả, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, CB. GV. CNV và hoạt động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.
Đại hội đã thông qua các chương trình hoạt động:
    • Chương trình 1: Chăm lo ổn định cải thiện đời sống của CB, GV, CNV tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động giáo dục.
    • Chương trình 2:  Nâng cao phẩm chất năng lực của đội ngũ CB, GV, CNV đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
    • Chương trình 3:  Vận động tổ chức cho đoàn viên tham gia thực hiện tốt các phong trào quần chúng, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn.
    • Chương trình 4: Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ năng lực và bản lĩnh đại diện cho tiếng nói và lợi ích của đoàn viên, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động tổ chức công đoàn.
Danh sách BCH Công Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.
1. Cô Nguyễn Thị Thanh Hiền
2. Thầy Nguyễn Tiến Chương
3. Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai
DH Cong Doan 3DH Cong Doan 4DH Cong Doan 10DH Cong Doan 8DH Cong Doan 6DH Cong Doan 7DH Cong Doan 2DH Cong Doan 9DH Cong Doan 11
 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tin cần biết.

Tìm kiếm

Chủ đề năm học 2017 - 2018

Tin tức

Liên kết Website.

Thành viên

Hiện có 152 khách Trực tuyến
Tắt [X]
Logo than thien 500x500 2