1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Số TT Nội dung Xem Tải về
1.
Mẫu kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 và cam kết thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Preview download
2.
Kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 và cam kết thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Preview download
3.
Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 và cam kết thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Preview download

Tin cũ hơn:

Kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tin cần biết.

Tìm kiếm

Chủ đề năm học 2017 - 2018

Tin tức

Liên kết Website.

Thành viên

Hiện có 29 khách Trực tuyến
Tắt [X]
Logo than thien 500x500 2