1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Tổ Hành chính quản trị


Hành chánh quản trị
STT ẢNH HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ
CHUYÊN MÔN
NHIỆM VỤ
THỰC HIỆN
GHI CHÚ
11.
Thầy
Nguyễn Hoàng Ân
(20.08.1962)
Bảo vệ
12.
Thầy
Nguyễn Thanh Truyền
(26.10.1972)
Bảo vệ
13.

Nguyễn Thị Mau
(01.01.1964)
Bảo vệ
14.

Trương Thị Hồng Hoa
(07.10.1973)
Phục vụ
15.

Lê Thị Nguyệt Thu
(01.04.1969)
Phục vụ
16.

Nguyễn Thị Ngọc Nga
(14.03.1976)
Phục vụ

Kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tin cần biết.

Tìm kiếm

Chủ đề năm học 2017 - 2018

Tin tức

Liên kết Website.

Thành viên

Hiện có 474 khách Trực tuyến
Tắt [X]
Logo than thien 500x500 2